Pokeball - Pokemon

torterra sceptile

Grass type pokémon. ♡
Turtwig, Grotle and Torterra.
Snivy, Bulbasaur, Treecko, Chikorita

Team Frenzy Plant

entei

 • more
 • 3 notes - 24 October, 2011

  Tagged: chikorita pokemon frenzy plant

  1. luciouswayne reblogged this from torterra-uses-frenzy-plant
  2. kensatucky reblogged this from torterra-uses-frenzy-plant
  3. torterra-uses-frenzy-plant posted this
  1. luciouswayne reblogged this from torterra-uses-frenzy-plant
  2. kensatucky reblogged this from torterra-uses-frenzy-plant
  3. torterra-uses-frenzy-plant posted this